Hollandse garnaal

De Hollandse garnaal (ook wel Noordzee, grauwe of grijze garnaal genoemd) komt vooral voor in de noordzee en zij door hun heerlijke
smaak het meest poulair onder de kleine garnalen.
Ze worden met kleine Garnalenkotters gevangen die herkaanbaar zijn aan de grote kookketels voor op het dek.
De Hollandse garnaal wordt na vangst direct gekookt in zeewater, en vervolgens naar verwerkings bedrijven waar veelal nog met de hand
(vooral in Marocco en Volendam) wordt gepeld. Dit verklaard ook de hoge kiloprijs voor gepelde garnalen.