Wij verkopen tongschar als :

Tongscharfilét Tongschar compleet

De Tongschar (ook wel steenschol) een andere vis is als de Schartong, en in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden geen familie is van de tong of de schar. In sommige landen wordt hij wel verkocht als tong, daarom wordt de "echte tong” in nederland "Zeetong genoemd” om duidelijk onderscheid te maken tussen de beide platvissen. Schartong is ook weer een andere platvis die weer niets te maken heeft met zowel de zeetong als de schar. De enige overeenkomsten is het feit dat het allen platvissen zijn.

De tongschar komt in de noordelijke Atlantische Oceaan betrekkelijk veel voor. Hij leeft in diep water boven grindbodems: de jonge vissen houden zich meestal in rotsspleten aan de kust op. De volksnamen hebben zowel betrekking op de kleuren die de vissen kunnen aannemen, als op hun verschijning: ze hebben een kleine op en een kleine muilopening met beweeglijke lippen. De muil heeft met de speciale voedingswijze van de dieren te maken, die vooral kleine ongewervelde dieren consumeren. Uit documentaireopnamen is gebleken hoe de vissen kreeftachtigen. weekdieren en wormen, die zich in de modder of onder stenen verstoppen, opsporen en gulzig de eruit stekende delen van hun prooi verslinden. Tongscharren groeien erg langzaam, wat aan de koude omgeving kan liggen. Pas als ze 5-6 jaar zijn, bereiken ze de voor de markt geschikte lengte van 30 cm; ze hebben dan een gewicht van 0,5-1 kg. Lengten van 65 cm zijn een zeldzaamheid.